Hantering av personuppgifter inom Holméns Resurs AB
Den 25 maj 2018 började en ny förordning (GDPR) att gälla i hela EU. Vår webbplatsadress är: www.hresursab.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in

  • Vi lagrar och hanterar uppgifter om; företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress för att kunna skicka ut information till kund, offerter och fakturera.
  • Vi lagrar utskrifter (verifikationer) för betalningar till/från vårt bankgiro (ex offert och faktura) för att säkerställa företagets redovisningsskyldighet.
  • Vi använder organisationsnummer i vårt kundregister.
  • Vi lämnar inte dina uppgifter vidare.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Enligt lag sparas utskrifter av verifikationer för betalningar till/från vårt bankgiro till dess att redovisningstiden för företagets verksamhet har passerats och förstöres därefter.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

Vi skyddar dina uppgifter enligt lagen GDPR.